<strong>מעברים בין מצבים רגשיים ומי הוא האדם המאושר</strong>

אומרים שבין אהבה לשנאה מפריד קו דק כל החיים שלנו בנויים ממעברים בין עצב לשמחה. אנחנו יכולים לעבור בקלות ממצב רגשי אחד למצב רגשי אחר. מה שחשוב זו האמונה הפנימית שבסופו של דבר הכל יסתדר. שמחה אמיתית נובעת בראש וראשונה מבפנים ואינה קשורה לשום דבר חומרי שיש לנו. החומר בוודאי מוסיף המון לאושר שלנו אך […]